8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180
8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180

$516,316

8964 Redding Street, North Richland Hills, TX, 76180

21
Listing Agent: Jimmy Rado
Courtesy of: David M. Weekley