5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137
5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137

$441,475

5436 Stonelake Dr Drive, Haltom City, TX, 76137

19
Courtesy of: Jimmy Rado | David M. Weekley